Program för amatörradio på svenska
HF LOGG 7.0.0
 
HF DIGI 4.0.0
 
HF RTTY 2.1.0
 

Copycontrol 2016