HF Logg

HF Logg  7.0.1

Ett loggprogram för Windows med flera olika funktioner som t.e.x
DXCluster, Radiostyrning,
Scanning av QSL kort, Mörkerzon, m.m
Access databas.

Hämta...


HF Digi

HF Digi  4.1.0

Ett program för Digital mode
RTTY, BPSK, MFSK
Anväder MMVari motor av JE3HHT Makoto Mori

Hämta...


HF RTTY

HF RTTY  2.1.0

Ett program för Digitalt mode RTTY
Anväder MMTTY (xmmt.ocx) motor
av JE3HHT Makoto Mori


Hämta...


HF SSTV


HF SSTV  2.1.5

Ett program för Digitalt mode för bildsändning
Använder Motor av
JE3HHT Makoto Mori

Hämta...