Länkar

 

Läs mer... Läs mer... Läs mer... Läs mer...
Nyheter!  (rödmärkt ny version) Viktigt!
  • HF Logg 7.0.1       (finns att hämta under program...)
  • HF RTTY 2.1.0     (finns att hämta under program...)
  • HF Digi 4.1.0         (är under uppbyggnad)      
  • HF SSTV 2.1.5     (finns att hämta under program...)
  • HF Contest 1.0.0   (är under uppbyggnad)
Genom att installera dessa program har du accepterat följande:

* All installation och användande av programmen sker på
   egen risk.

* Skaparen av programmen tar inget som helst
   ansvar för programkraschar eller hårdvaru skador vid
   användandet av dessa.